Projektové dny – Starám se o svoji řeku

Studenti vyššího gymnázia v projektových dnech na konci školního roku 2014/15 čistili v rámci tradičního ekologického projektu koryto řeky Moravy v úseku Moravičany – Litovel. Odpadky podél břehů Moravy byly sbírány i v samotné Litovli. Studenti zároveň měřili a porovnávali pomocí přístrojů systému VERNIER kvalitu vody na různých místech řeky. Bylo nasbíráno okolo 40 pytlů odpadu. Projekt zaštítilo Občanské sdružení ADETO a finančně podpořilo Město Litovel.

Tomáš Pospíšil