Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025 platné pro čtyřleté i osmileté studium

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do těchto oborů vzdělání:

 

79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté gymnázium) – předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 3079-41-K/81 – Gymnázium (osmileté gymnázium) – předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30

Přijímací zkoušky se konají v těchto termínech:

  • 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
  • 16. 4. 2024 a 17. 4. 2024 pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

Přihlášky do studia je nutné podat nejpozději do 20. února 2024.

Informace

Informace k výsledkům příjímacího řízení.

  • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená a rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje.
  • Odvolání se podává do tří pracovních dnů od rozhodnutí (zveřejnění seznamu), tedy do 20. května 2024.
  • Odvolat se proti rozhodnutí ředitele školy může každý uchazeč.
  • Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst je bezpředmětné, neboť všechna místa jsou obsazena.
  • Odvolání není možné podávat přes DiPSy. Podává se řediteli školy a to datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, nebo osobně.

Pozvánka na informační schůzku pro rodiče přijatých uchazečů.

Zákonné zástupce přijatých uchazečů zveme na informační schůzku s vedením školy. Schůzka se uskuteční v úterý 4. června 2024 v 16.00 hodin v aule školy a bude společná pro čtyřletý i osmiletý obor studia gymnázia.

Těšíme se na společné setkání s Vámi.

Vzorové testy pro uchazeče o studium