Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 platné pro čtyřleté i osmileté studium

Ředitel školy, v souladu s § 59, § 60, § 61 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, kterým se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, dále vyhláškou č. 353/2016 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, zákonem č. 67/2022 Sb., Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění, vyhlásí nejpozději do 31. ledna 2023 první kolo přijímacího řízení, včetně stanovení jednotných kritérií a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

Kompletní zpráva

Informace

Vzorové testy pro uchazeče o studium

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách. Více informací naleznete zde.

Legislativa

vztahující se k přijímacímu řízení

Užitečné odkazy

vztahující se k přijímacímu řízení