Výchovné a kariérní poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Michaela Hradilová

Kontakt: hradilova@gjo.cz

Konzultační hodiny: středa 12:15 – 13.00 (Případně kdykoli po předchozí domluvě)

Výchovný poradce – jedná se odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o žáky nadané apod. Veškerá činnost je popsána v plánu výchovného poradce a ve Vyhlášce č.72/2005 Sb. O poradenských službách, v platném znění. Více informací ZDE

Odkazy pro rodiče:

linkabezpeci

delamcomuzu

Kariérní poradenství

Kariérový poradce: Mgr. Michaela Hradilová

Kontakt: hradilova@gjo.cz

Konzultační hodiny: středa 12:15 – 13.00 (Případně kdykoli po předchozí domluvě)

Kariérový poradce – úkolem  je poskytovat informace o systému vzdělávání a světě práce včetně současných trendů a možném budoucím vývoji, které podpoří samostatné rozhodování žáků o vlastní kariéře. Více informací ZDE

 

Užitečné odkazy ohledně VŠ:

atlasskolstvi

vysokeskoly

najdivs

AKTUALITY