Úkliďme v Pomoraví

Členové turistického klubu z řad studentů vyššího gymnázia se účastnili úklidové akce, která byla podpořena z projektu Britské rady Stronger Together. Tuto akci jsme zároveň začlenili i do aktivit v rámci Ukliďme Česko. Úklidovou trasu naplánovali Young Leaders ve spolupráci s Lesní správou Šternberk a Odborem životního prostředí Městského úřadu v Litovli. Studenti čistili od odpadků úsek lesa a přilehlých komunikací mezi Novými Zámky a Mladčí.

Na určené místo jsme došli z Litovle pěšky. Na rozdíl od loňského roku počasí akci přálo a tak kromě samotného sběru si úklidová četa mohla vychutnávat i krásy jarního lužního lesa. Odměnou za dobře za odvedenou práci byl oběd v restauraci v Mladči. Ke zpáteční cestě jsme využili místní autobusovou dopravu.