Návštěva Městského úřadu v Litovli

Po roce vybraní studenti gymnázia navštívili Městský úřad v Litovli. Tito studenti se v rámci projektu Stronger Together stali novými Young Leaders –  mladými vedoucími. Setkali se s vedoucím Odboru životního prostředí Městského úřadu v Litovli panem Ing. Pavlem Kurfürstem.

Mladí vedoucí navázali na své předchůdce a pokračovali ve spolupráci s místní samosprávou. Pan Kurfürst je na schůzce seznámil s podstatou fungování městského úřadu a odboru životního prostředí. Řešila se problematika a organizace úklidových akcí jako je Ukliďme Česko nebo Starám se o svoji řeku. Studenti diskutovali možnosti úklidových tras a spolupráce s odborem životního prostředí.

Schůzka byla přínosná a potvrdila podporu a spolupráci gymnázia s Městským úřadem v Litovli. Studentům navíc umožnila vhlédnout do fungování místní samosprávy.