Vyhlášení volných dnů ve školním roce 2023/2024

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a dále § 2 odst. 5
vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlašuji
pro žáky školy
volné dny na čtvrtek 9. května 2024 a pátek 10. května 2024