Volby do Školské rady Gymnázia Jana Opletala, Litovel – 6. a 7. 5. 2024

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY GJO
Ředitel Gymnázia Jana Opletala, Litovel Mgr. Radim Lindner vyhlašuje v souladu s §167 zákona č.
561/2004 Sb. a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Radou
Olomouckého kraje, ve znění pozdějších změn, volby do Školské rady Gymnázia Jana Opletala, Litovel
na dvě místa členů z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků a na dvě místa členů z
řad pedagogických pracovníků školy. Volby proběhnou elektronickým způsobem jako anketa v systému Bakaláři od pondělí 6. května od
8:00 hod. do úterý 7. května 2024 do 12:00 hod. Nominace na místa členů z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ve ŠR GJO
zasílejte, prosím, e-mailem řediteli školy na adresu reditel@gjo.cz, nejpozději do 25. dubna 2024 do 15:00 hod.
Nominace na místa členů z řad učitelského sboru je možné sdělit v písemné formě na sekretariátu školy nejpozději do 25. dubna 2024 do 15:00 hod.

 

Vyhlášení voleb

Jmenování volební komise

Aktualizace 2.5.2024

Seznam kandidátů pedagogové

Seznam kandidátů rodiče

Aktualizace 15.5.2024

Zápis o volbě členů Školské rady zástupců pedagogických pracovníků – vyvěšeno dne 15.5.2024

Zápis o volbě členů Školské rady zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků- vyvěšeno dne 15.5.2024