Erasmus+ KA 122 Together across Europe

Cílem projektu s názvem „Společně po Evropě“ (Together across Europe) v programu Erasmus+ v klíčové akci KA1, Výzva 2021 je zvýšit kvalitu jazykového vzdělávání na Gymnáziu Jana Opletala, Litovel. Vedle zvýšení internacionalizace se posílí jazykové znalosti pedagogů nejazykových předmětů, což umožní jejich zapojení do budoucích projektů Erasmus+ zaměřených na výměnné pobyty žáků.

Úvodní zpráva

Erasmus+ společně po Evropě

Gymnázium Jana Opletala se v letošním roce opět účastní programu Erasmus+, tentokrát s názvem Společně po Evropě, který je zaměřen na jazykové, metodické a odborné vzdělávání pedagogů, prohlubování pedagogické praxe a výměnné studijní pobyty žáků. V rámci tohoto programu vyjede během osmnácti měsíců na studijní pobyt do různých evropských zemí 6 vyučujících různých aprobací, dva učitelé se zapojí do výuky na řecké škole a dvanáct studentů bude mít příležitost po dobu deseti dnů navštěvovat výuku v zahraničí. Program je financován z prostředků Evropské unie. 

Koncem března v rámci tohoto programu hostilo Gymnázium Jana Opletala studenty a pedagogy z partnerské školy v řeckých Athénách. Ti, společně s našimi studenty, pracovali na projektu týkajícím se historie a současnosti obou zemí v politických i kulturních souvislostech. Během práce na projektu studenti prezentovali politické uspořádání svého státu a zúčastnili se semináře zaměřeného na průřez historií českých zemí. Poznatky o životě v našem regionu ale získávali i při prohlídkách nejzajímavějších míst v Litovli a okolí. V Litovli navštívili radnici, kde se setkali se starostou panem Viktorem Kohoutem, v místním pivovaru byli zasvěceni do procesu vaření piva a při výletech do okolí Litovle získali ucelený přehled o historických i geografických zajímavostech našeho kraje. Zajímavá byla bezesporu možnost zúčastnit se vyučování a aktivně se zapojit do probíhajících hodin. S velkým úspěchem se setkala i práce s moderními technologiemi, kterými je naše škola vybavena, jako jsou 3D tiskárny. 

Začátkem května zamíří naši studenti na návštěvu do Athén, kde je čeká podobně bohatý program, jako měli možnost zažít řečtí studenti u nás.

GJO na cestách s programem Erasmus+

V rámci projektu s názvem Společně po Evropě navštívilo 12 žáků Gymnázia Jana Opletala začátkem května řecké Athény. Projekt byl jednou z aktivit programu Erasmus+, který je financován z prostředků Evropské unie. Na deset dnů měli účastníci možnost stát se studenty řeckého lycea. Výuka měla jak podobu tradičních vyučovacích hodin, v nichž si studenti osvojovali aktuálně probíranou látku v předmětech jako chemie, fyzika, ICT a dalších, tak podobu terénních lekcí, kdy se přímo v muzeích, galeriích nebo politických institucích seznamovali s řeckou historií, geografií, filozofií, sochařstvím nebo třeba i s politickým uspořádáním země. Díky projektu tak dostali žáci jedinečnou příležitost obeznámit se se studentským životem na zahraniční škole a při každodenním kontaktu se svými řeckými vrstevníky i s běžným životem v Řecku.

Velmi zajímavý byl i program stínování na pracovišti (job-shadowing), do kterého se na řecké škole zapojili dva vyučující našeho gymnázia. Prostřednictvím tohoto programu získali povědomí o principech fungování jiného vzdělávacího systému a osvojili si postupy, kterými mohou následně obohatit výuku na naší škole. Program byl také zaměřen na sdílení zkušeností s distanční výukou a využití elektronických učebních materiálů.

Koncem dubna vyjeli také tři naši pedagogové na jazykové a metodické kurzy do irského Dublinu. Cílem těchto kurzů je nejen zvýšit kvalifikaci vyučujících, ale také podpořit jazykové vzdělávání žáků a na základě získaných poznatků začlenit práci s cizím jazykem do vyučovacích hodin různých předmětů formou metody CLIL.

Všechny realizované aktivity v rámci programu Erasmus+ byly velmi přínosné a opět rozšířily obzory žáků i vyučujících gymnázia. Věříme, že i nadále budeme úspěšní v nacházení různých forem spolupráce se zahraničními školami.