Unesco

Naše gymnázium je členem prestižní skupiny Přidružených škol Unesco už od roku 1997. V Olomouckém kraji jsme jedinou školou, která je jejím členem, a zavazujeme se tak plnit Chartu Přidružených škol, v níž se mimo jiné říká, že vzdělávání 21. století by mělo stát na pilířích, jako je učit se vědět („learning to know“), učit se konat („learning to do“), učit se být („learning to be“) a učit se žít spolu („learning to live together“). Každý rok také libovolným způsobem musíme pojmout téma stanovené na každoročním zasedání všech přidružených škol. Fantazii se meze nekladou a Gymnázium Jana Opletala zvolilo cestu zapojení všech žáků. Je již milou tradicí, že poslední dny školní docházky jsou v červnu věnovány dnům UNESCO. Ať už je téma jakékoliv (sport, periodická tabulka prvků, výročí J. A. Komenského nebo třeba biodiverzita), daří se nám společnými silami uchopit je kreativně, vtipně a tak, aby mohl vyniknout každý. A to je také poslání škol UNESCO – nejen poučit, ale i pobavit a ukázat výhody teamové práce.