Kontakty na zaměstnance

PEDAGOGICKÝ SBOR

Kontakty na všechny učitele

Baránková Dana

školní metodik prevence

E: barankova@gjo.cz
T: 585 392 024

Předměty: M, F

Barvířová Marcela, Mgr.

Sbormistr

E: barvirova@gjo.cz
T: 585 392 038

Předměty: Hv, Rj

Czudek Pavel, Mgr.

Třídní učitel primy

Správce webových stránek

E: czudek@gjo.cz
T: 585 392 025

Předměty: Ict

Damovská Jarmila, Mgr.

E: drapalova@gjo.cz
T: 585 392 038

Předměty: Vv

Řezáč Igor, Mgr.

E: rezac@gjo.cz
T: 585 392 032

Předměty: M, CH

Dudíková Hana, Mgr.

E: dudikova@gjo.cz
T: 585 392 027

Předměty: Ch, M

Englišová Jaroslava, Ing.

E: englisova@gjo.cz
T: 585 392 027

Předměty: Ch

Harnošová Jitka, Mgr.

Třídní učitelka sekundy

E: harnosova@gjo.cz
T: 585 392 036

Předměty: Aj

Holadová Martina, Mgr.

Třídní učitelka tercie

E: holadova@gjo.cz
T: 585 392 033

Předměty: Čj, D

Hradilová Michaela, Mgr.

Třídní učitelka oktávy, výchovná poradkyně

E: hradilova@gjo.cz
T: 585 392 039

Předměty: Čj

Hubáček Václav, Mgr.

Zástupce ředitele školy
E: zastupce@gjo.cz
T: 585 392 031

Předměty: Bi, Z, Eko

Chytil Ivo, Mgr.

Třídní učitel kvarty

E: chytil@gjo.cz
T: 585 392 026

Předměty: Tv, Z

Jurášová Romana, Mgr.

E: jurasova@gjo.cz
T: 585 392 036

Předměty: Aj, Čj

Kaňák Jiří, Mgr.

knihovník

E: kanak@gjo.cz
T: 585 392 034

Předměty: Čj, Aj

Kotrlová Gita, Mgr.

Třídní učitelka 4.A

správce školní matriky Bakaláři

E: kotrlova@gjo.cz
T: 585 392 029

Předměty: M, Ict

Krzystková Aneta, Mgr.

E: krzystkova@gjo.cz
T: 585 392 029

Předměty: M

Kudláček Vlastimil, Mgr.

E: kudlacek@gjo.cz
T: 585 392 026

Předměty: Nj, Tv

Kuchařová Eva, Mgr.

kariérní poradkyně

E: kucharova@gjo.cz
T: 585 392 037

Předměty: Sv, Ov

Kupková Hana, RNDr.

E: kupkova@gjo.cz
T: 585 392 024

Předměty: M, F

Lindner Radim, Mgr.

Ředitel školy
E: reditel@gjo.cz
M: 725 437 967
T: 585 392 023

Předměty: Bi, Ict

Nedvěd Marek, Bc.

E: nedved@gjo.cz
T: 585 392 024

Předměty: F, M, Ict

Novak Henry, JUDr.

E: novak@gjo.cz
T: 585 392 042

Předměty: Aj

Pospíšil Tomáš, Mgr.

Třídní učitel 1.A

E: pospisil@gjo.cz
T: 585 392 034

Předměty: Bi, Z, Eko

Rozsypalová Svatava, PaedDr.

E: rozsypalova@gjo.cz
T: 585 392 026

Předměty: Bi, Tv

Schulzová Lucie, Mgr.

E: schulzova@gjo.cz
T: 585 392 026

Předměty: Aj

Řezníčková Kristýna, Mgr.

Třídní učitelka sexty

E: reznickova@gjo.cz
T: 585 392 030

Předměty: Sv, Šj

Sklenářová Eva, PhDr.

E: sklenarova@gjo.cz
T: 585 392 036

Předměty: Nj, Aj

Křištofová Kristýna, Mgr.

E: kristofova@gjo.cz
T: 585 392 032

Předměty: D, Z

Spurná Ivana, Mgr.

E: spurna@gjo.cz
T: 585 392 038

Předměty: Šj, Vv, Rj

Tichá Alena, Mgr.

Třídní učitelka 2.A 

E: ticha@gjo.cz
T: 585 392 030

Předměty: Čj, Hv

Tichá Jana, Mgr.

Třídní učitelka 3.A

E: tichaj@gjo.cz
T: 585 392 036

Předměty: Aj

Viktoříková Lenka PhDr.

Třídní učitelka septimy

E: viktorikova@gjo.cz
T: 585 392 033

Předměty: D, Čj

Zatloukalová Petra, Mgr.

Třídní učitelka kvinty

E: zatloukalova@gjo.cz
T: 585 392 024

Předměty: M, F

Hanáková Zdena, Mgr.

E: hanakova@gjo.cz
T: 585 392 037

Předměty: ICT, TV

DALŠÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Deáková Eva

Ekonomka školy

E: deakova@gjo.cz
T: 585 392 022

Prucková Eva

Asistentka ředitele školy

E: pruckova@gjo.cz
T: 585 392 020

Winiarská Petra

Hospodářka školy

E: winiarska@gjo.cz
T: 585 392 022

Martin Krajc

Školník

E:gjo@gjo.cz
T: 585 392 035

HLEDÁTE KONTAKTY NA VEDENÍ?

Pro zobrazení klikněte na tlačítko níže