PROJEKT MISSA IN ES 2023

Autor Karel Martínek starší – současný skladatel duchovní
hudby z našeho regionu

Na společném projektu několika pěveckých sborů se za PS PALORA podíleli bývalí i současní
členové sboru: Klára Kulhánková, Jana Vacková, Eliška Smetanová, Adéla
Knápková, Aneta Ondrejková, Zbyněk Barvíř, Michal Rakowski, Martina Rakowská,
Barbora Antonová, Alena Tichá a Marcela Barvířová. Mši jsme si zazpívali 13. 4. 2023 v  Olomouci v  katedrále sv. Václava, 29. 10. 2023 v Praze v bazilice sv. Ludmily a 5. 11. 2023 v Litovli v kostele sv. Marka.