Informace pro účastníky lyžařského kurzu 2023 – 1. A, kvinta