Tercie na kole

20. a 21. 9. 2022 jsme realizovali projekt Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla.

Třída tercie byla rozdělena do tří družstev. Zástupce každého družstva měl za úkol naplánovat trasu po cyklostezkách a vyznačit zajímavé body. První den jsme vyrazili směrem na Olomouc, každé družstvo po jiné cestě.  Sraz všech družstev byl domluven u Lovecké chaty v Horce nad Moravou, kde žáci dostali úkoly týkající se první pomoci, které museli vyřešit a prakticky předvést.Druhý den jsme vyjížděli na západ a naše setkání proběhlo  u vodní plochy na Nové Vsi. Tady jsme žákům postavili překážkovou dráhu, kterou měli co nejrychleji a bez trestných bodů zdolat.

Žáci najeli průměrně 35 km denně a navštívili většinou místa, kde ještě nikdy nebyli.