Eliška Smetanová na MS ve zpracování textu

Někteří naši studenti se podílejí na reprezentaci nejen našeho gymnázia Jana Opletala, ale také města Litovle, a dokonce i České republiky. Tak tomu bylo i u naší studentky Elišky Smetanové, ze třetího ročníku, která se v srpnu letošního roku zúčastnila již 3. Mistrovství světa ve psaní všemi deseti, zpracování textů a grafických disciplínách. Obvykle se tento světový šampionát koná každé dva roky, ale i zde samozřejmě hrál svou roli Covid a Mistrovství světa plánované v roce 2021 bylo o rok posunuto. Zúčastnilo se ho více než 200 nejlepších písařů z celého světa, například z Německa, Polska, Chorvatska, Slovenska, Nizozemí, Japonska, Koreje, nebo třeba z Argentiny.

Vše se odehrálo v malebném nizozemském městě Maastricht. Eliška se zúčastnila celkem pěti disciplín z šesti v kategorii Junior (17-20 let), a to v soutěžích: Protokolování (záznam mluveného slova a následné shrnutí do odstavců podle určitých kritérií), kde získala 6 místo, Opisu textu (z papírové předlohy), kde získala 10. místo, Speech Capturing (záznam zrychlujícího se slova), kde se Elišce kvůli rychlosti nepodařilo získat dostatek bodů na umístění, Audiotranscription (záznam mluveného slova s upravitelnou rychlostí), kde získala 9. místo a na závěr nejúspěšnější disciplína, Korektura textu (oprava dokumentu na rychlost pomocí zkratek), ve které Eliška 3. místo, a s medailí na krku se tak stala 2. vicemistryní světa. Těmito výsledky se v kombinaci všech soutěží dostala na 7. místo. Na závěr Mistrovství světa proběhlo vyhlášení výsledků a slavnostní ceremoniál s večeří, kterou si všichni účastníci zasloužili. Svým výkonem se Eliška nominovala na další soutěže, nejen v krajských kolech, ale také celorepublikově, a do dalších let opět i na úroveň světovou.