Učíme se na Honzíkově zahrádce

V září ozdobil vchod do Honzíkově zahrádce banner. Na jeho grafickou podobu byla vypsána výtvarná soutěž pro žáky školy. Ze 44 prací byl vybrán návrh Viktorie Gottwaldové z kvinty.

Dalším přínosem pro výuku na zahrádce je skutečnost, že již nevyhovující klády k sezení nahrazuje šest nových laviček a pultík pro učitele.

Všechny výše zmíněné inovace byly součástí projektu Učíme se na Honzíkově zahrádce, který byl podporovaný z dotačního programu: Na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022.

Tak nezbývá než doufat, že když ne letošní podzim, tak jaro příštího roku přinese příznivější počasí pro využití této venkovní učebny.

Fotogalerie