Informace k aktuální epidemiologické situaci

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě mimořádného opatření MZ ČR bude ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 provedeno preventivní screeningové testování všech žáků školy pomocí neinvazivních antigenních testů (SEJOY). Testování bude prováděno na začátku první hodiny za asistence vyučujícího v dané hodině. Samotný stěr z nosu si žáci po instruktáži provedou sami. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole nebo v ten den přijde později, testování se provede ihned po jeho příchodu.

Testování nepodstupují žáci s potvrzením OTN, tjpokud doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně když doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu (i ve třídě) stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.

V případě pozitivního výsledku testu bude škola postupovat dle platného manuálu MŠMT ČR a kontaktovat zákonné zástupce.

Stravování ve školní jídelně je zajištěno standardním způsobem za dodržování předepsaných hygienických opatření.

Zároveň chceme apelovat na Vaši zodpovědnost v zastavení šíření epidemie covid-19 těmito konkrétními kroky:

  • pokud se žák cítí nemocen nebo má teplotu či jiný příznak jakékoliv nemoci, prosíme, ať zůstane doma,
  • jestliže jste byli v kontaktu s nakaženou osobou a ještě Vás nekontaktovala KHS, je lepší zůstat také, z preventivních důvodů, doma nebo si zajít na test,
  • dodržujte prosím všechna hygienická a protiepidemická opatření.

 

 

S přáním bezproblémového zvládnutí aktuální situace

vedení školy