Herní večer pro žáky tercie a kvarty

Žáky tercie a kvarty zveme na herní večer, který se bude konat 12-13.11.2021.  Náplní večera bude turnaj ve hře Counter Strike. Součástí večera je společná večeře (pizza) financovaná rodičovským sdružením. Večer je zakončený přespáním ve školní tělocvičně pod dohledem kantorů.

V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku a souhlas zákonných zástupců níže.

Přihláška + Souhlas zákonných zástupců

Vstup zdarma.