členská schůze RS zrušena

Vážení rodiče,
členská schůze RS plánovaná na 4. 11. 2021 bude z důvodu narůstajících případů nemoci Covid 19 zrušena. Podobně prezenčním způsobem neproběhnou konzultační schůzky rodičů s vyučujícími.
Třídní učitelé budou kontaktovat rodiče žáků svých tříd a domluví si způsob informování o výsledcích vzdělávání žáků. Rodiče mohou kontaktovat ve dnech 3. – 5. 11. vyučující, prostřednictvím kontaktů umístěných na webových stránkách školy.

S pozdravem vedení školy