Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO

Gymnázium Jana Opletala získalo grantový projekt s názvem “Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO” od Olomouckého kraje v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.26 “Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Tento projekt bude na gymnáziu realizován od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2014Celková výše podpory činí 1 533 339 Kč.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitňování praktické výuky chemie a biologie a řeší aktuální úbytek zájmu žáků o přírodní vědy a spolu s tímto trendem pokles zájmu talentované mládeže o mimoškolní aktivity (soutěže, olympiády, SOČ…).

Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy. Tohoto cíle bude dosaženo inovací výukových metod v chemii a biologii, zejména v oblasti praktické výuky a vytvořením systému celoroční práce s žáky pomocí čtyř klíčových aktivit. Na těchto aktivitách se bude podílet celkem pět učitelů GJO. Navázání spolupráce s učiteli chemie na ZŠ v Litovli napomůže k vytváření organizační i materiální základny pro výuku chemie do budoucna. Přidanou hodnotu projektu pak představuje přímé zapojení žáků základních škol do praktické výuky chemie.

Ing. Jaroslava Englišová