EU peníze středním školám

Od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014 bude na našem gymnáziu realizován projekt EU peníze středním školám, který je financován z evropského operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory 7.1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách) a z MŠMT. Celkové náklady projektu činí 1 218 880 Kč.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových digitálních metodických pomůcek a učebních materiálů tzv. DUMů ve výuce. K tomu povedou dvě klíčové aktivity a sice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti.

Mgr. Zdeňka Hanáková

 

Digitální učební materiály vytvořené jako výstupy projektu EU Peníze školám

Předměty (abecedně) Aj-Ict

Předměty (abecedně) M-Z