Nařízení ředitele školy k vynucené distanční formě vzdělávání – třída 2.A

V souladu s §184 a) Školského zákona, kdy není možná osobní přítomnost většiny žáků z jedné třídy, nařizuji třídě 2. A distanční formu vzdělávání v termínu od 1. 11. 2021 do 5. 11. 2021.

Distanční forma vzdělávání bude probíhat v prostředí Google Classroom, dle platného rozvrhu třídy a pokynů vyučujících.

S odkazem na výše uvedené, mají žáci povinnost se distanční výuky zúčastnit

Radim Lindner – ředitel školy