Mezi sněženkami i hady

V rámci výuky biologie se studenti nemusí učit jen v učebnách nebo laboratořích, ale mohou vyrazit i do okolí školy. Oblíbené jsou biologické vycházky na okraj města do Litovelského Pomoraví. Žáci se seznámí s lužním lesem, jeho funkcemi, obyvateli a hlavně jarními bylinami.

Studenti probírající zoologii navštěvují minizoo na DDM v Litovli. Seznámí se ze základy chovatelství napříč skupinami živočichů a s některými doslova na vlastní na vlastní kůži.