Na návštěvě Městského úřadu v Litovli

Studenti gymnázia z řad mladých vedoucích – Young Leaders navštívili v rámci projektu Stronger Together vedoucího Odboru životního prostředí Městského úřadu v Litovli pana Ing. Pavla Kurfürsta.

Ten je na schůzce seznámil s podstatou fungování městského úřadu a odboru životního prostředí. Zároveň se řešila problematika a organizace úklidových akcí jako je Ukliďme Česko. Studenti se zajímali, jak se zapojit do této aktivity a diskutovali možnosti úklidových tras.

Schůzka pro ně byla zajímavou zkušeností a vhledem do fungování místní samosprávy.