Laboratorní cvičení z chemie v kvintě

Žáci kvinty ověřovali barevnost sloučenin mědi pokusem zvaným „měděný chameleon“, který ukazuje redoxní děje probíhající v baňce ve směsi Cu2+iontů (roztok skalice modré), vínanu sodno-draselného a peroxidu vodíku. Původně modré zbarvení Cu2+iontů po zahřátí nad 50˚C přechází do zeleného, protože Cu2+ ionty reagují s vínanovými, poté dojde k jejich redukci a vzniká Cu2O (oxid měďný) a směs se barví do oranžova až žluta. Přidáním dalšího peroxidu vodíku dojde opět k oxidaci Cu2O na Cu2+ ionty, které se okamžitě hydratují a směs se zbarví do původní zelenomodré barvy. Zároveň dochází k rozkladu peroxidu vodíku na kyslík a vodu. Přídavkem peroxidu vodíku lze barevnou přeměnu opakovat. V reakční směsi probíhají tyto barevné přeměny tak dlouho, dokud se nespotřebuje veškerý vínan.