Starám se o svoji řeku 2022

Dobrovolníci z řad studentů vyššího gymnázia po dvouleté odmlce zaviněné protiepidemickými opatřeními čistili 27. a 28. června z raftů řeku Moravu od odpadků v úseku Moravičany – Litovel a Litovel – Hynkov. Pytlů s rozličným odpadem se nasbíralo poměrně hodně, tradičně nechyběly pneumatiky. Oproti dřívějším dobám, jednalo se již o dvacátý ročník, byl ale patrný pokles objemu nasbíraného odpadu. Věřme, že kromě jarních úklidových akcí, je za tímto trendem i větší odpovědnost občanů při nakládání s odpadem. Akci finančně podporuje CHKO Litovelské Pomoraví a Město Litovel.