Křižovatky umění poprvé ve Vídni

Úpravy ŠVP přinesly řadu  drobných změn i do výuky hudební a výtvarné výchovy. Tou nejviditelnější bylo spojení společné exkurze hudebníků a výtvarníků na závěr dvouleté výuky těchto povinně volitelných předmětů s projektem Křižovatky umění. A protože tradiční umělecká Praha se bude nově konat pod záštitou předmětové komise ČJ ve třetím ročníku, vydali jsme se letos poprvé s třídami 2. A a Sexta do Vídně. Hudebníci i výtvarníci před cestou absolvovali společné prezentace hudebně i architektonicky významných míst, která pak ve Vídni ve vyhrazeném čase objevovali podle map a pracovních listů. Jednotlivé skupiny měly za úkol pořídit také náležitou video a fotodokumentaci.

Akce má za sebou úspěšně první ročník a myslím, že nic nebrání vzniku nové tradice.