Starám se o svoji řeku 2024

Naši studenti zejména řad turistického klubu splouvali na raftech řeku Moravu v úseku z Moravičan do Litovle. Hlavním účelem bylo čištění řeky a jejích břehů od odpadků. Přálo nám počasí a studenti nasbírali asi 12 velkých  pytlů rozličného odpadu, zejména plastů, nechyběly ani pneumatiky. Akci zaštítilo Adeto z. s. a finančně podpořila Správa CHKO Litovelské Pomoraví a Město Litovel.