Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025

Informace k výsledkům příjímacího řízení.

  • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená a rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje.
  • Odvolání se podává do tří pracovních dnů od rozhodnutí (zveřejnění seznamu), tedy do 20. května 2024.
  • Odvolat se proti rozhodnutí ředitele školy může každý uchazeč.
  • Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst je bezpředmětné, neboť všechna místa jsou obsazena.
  • Odvolání není možné podávat přes DiPSy. Podává se řediteli školy a to datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, nebo osobně.

Pozvánka na informační schůzku pro rodiče přijatých uchazečů.

Zákonné zástupce přijatých uchazečů zveme na informační schůzku s vedením školy. Schůzka se uskuteční v úterý 4. června 2024 v 16.00 hodin v aule školy a bude společná pro čtyřletý i osmiletý obor studia gymnázia.

Těšíme se na společné setkání s Vámi.