Úspěchy studentů v jazykových soutěžích

Na jaře odstartovala úspěšná cesta našich studentů v soutěžích v cizím jazyce, v tomto případě v ruském jazyce. Doba je dost podivná, ale jazyk za to, co se děje, nemůže. Naši studenti zúročili své znalosti v několika jazykových soutěžích. Jako první se konalo  7. 3. 2022 krajské kolo Soutěže v ruském jazyce, kde Vojtěch Pur (2.A) předvedl skvělý výkon a obsadil v kategorii SŠ I (výuka jazyka do 2 let) 1. místo a postoupil do ústředního kola. V celostátním klání, které proběhlo 8. 4. 2022 online, obstál a získal pěkné 8. místo. K tomuto úspěchu Vojtěchovi moc gratulujeme.

Verše a písně v ruštině i ukrajinštině zněly na celomoravské přehlídce Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník 7. 4. 2022 v aule Obchodní akademie Mohelnice. I tady jsme měli své zástupce, studentku Kláru Kulhánkovou (sexta) s písní Улетай на крыльях ветра z opery Kníže Igor a zapojil se již zmíněný Vojěch Pur (2.A) s básní Andreje Tarkovského Жизнь, жизнь. Porota ocenila nadšení soutěžících a dobré jazykové schopnosti. Oba postupují do celostátního kola, které se bude konat v červnu v Praze.

Oceňujeme, že i přes náročné období loňské distanční výuky, mají naši studenti tak nádherné výsledky a neztratí se v i náročných soutěžích.

Ke skvělým výsledkům blahopřejeme a v celostátním kole jim budeme držet pěsti!