Maturitní zkoušky

Stanovení podmínek maturitní zkoušky

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek. V následujícím textu jsou uvedeny souhrnné informace o podobě profilové i společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu roku 2023

Organizace maturitních zkoušek 2022/2023 – Organizace-MZ.pdf  (zveřejněno dne 30.9.2022)

Kritéria 8.G8

Kritéria 4.A

V souladu § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a § 16 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam témat pro profilovou část maturitní zkoušky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023 na 2. – 5. května 2023 v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Časový rozvrh konání zkoušek

Podmínky konání písemné práce v profilové části maturitní zkoušky

Sdělení Ministerstva školství

Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky – jarní zkušební období školního roku 2022/2023

 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se konají 2. května až 4. května 2023

Přesný časový rozpis viz jednotné zkušební schéma vydané Cermatem (JZS)

 

Písemné práce z českého jazyka a literatury se konají 3. dubna 2023

Písemné práce z německého jazyka se konají 4. dubna 2023

Písemné práce z anglického jazyka se konají 5. dubna 2023

Ústní zkoušky se konají v termínu od 16. května 2023 do 19. května 2023

Školní seznam literárních děl pro profilovou ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2022/2023.

Podrobné informace o maturitních zkouškách společné časti můžete najít na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Podmínky konání písemné práce v profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka a českého jazyka Jarní a podzimní termín 2022/2023