Maturitní zkoušky

Stanovení podmínek maturitní zkoušky

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek. V následujícím textu jsou uvedeny souhrnné informace o podobě profilové i společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu roku 2024

Organizace maturitních zkoušek 2023/2024 – Organizace-MZ.pdf  (zveřejněno dne 27.9.2023)

Organizace DT

Zkušební schéma DT

Podrobné jednotné zkušební schéma DT

Sdělení Ministerstva školství k DT

 

Podmínky konání písemné práce z CJ a ČJ

Kritéria 8.G8 (bude doplněno)

Kritéria 4.A (bude doplněno)

V souladu § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a § 16 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam témat pro profilovou část maturitní zkoušky:

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2024
nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části
maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona (ZDE)

 

Školní seznam literárních děl pro profilovou ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2023/2024.

Podrobné informace o maturitních zkouškách společné časti můžete najít na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)