Maturitní zkoušky

Stanovení podmínek maturitní zkoušky

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek. V následujícím textu jsou uvedeny souhrnné informace o podobě profilové i společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu roku 2023

Organizace maturitních zkoušek 2022/2023 – Organizace-MZ.pdf  (zveřejněno dne 30.9.2022)

Kritéria 8.G8

Kritéria 4.A

V souladu § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a § 16 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam témat pro profilovou část maturitní zkoušky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023 na 2. – 5. května 2023 v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2023.

Školní seznam literárních děl pro profilovou ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2022/2023.

Podrobné informace o maturitních zkouškách společné časti můžete najít na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Podmínky konání písemné práce v profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka a českého jazyka Jarní a podzimní termín 2022/2023