Starám se o svoji řeku 2023

Starám se o svoji řeku 2023

Naši studenti z řad turistického klubu doplněni o dobrovolníky z vyššího gymnázia vyrazili v poněkud netradičním podzimním termínu na rafty. Nikoliv jen za účelem splutí řeky Moravy v úseku z Moravičan do Litovle, ale hlavně kvůli čištění řeky a jejích břehů od odpadků. Přálo nám počasí a studenti nasbírali asi 20 pytlů rozličného odpadu, zejména plastů, nechyběly ani pneumatiky. Akci zaštítilo Adeto z. s. a hlavním partner a finanční podporovatel Správa CHKO Litovelské Pomoraví.