CAD – Počítačem podporované technické kreslení do škol