Akce „Hodina moderní chemie“

Dne 7. 11. 2023 byl na naší škole realizován projekt VŠCHT „Hodina moderní chemie“. Tento projekt popularizuje chemii a moderní chemické obory a tím se snaží studentům chemii přiblížit a pochopit. Zástupci VŠCHT Barbora Vokatá a Vojta Masojídek seznámili studenty s nejnovějšími trendy v chemii a vysvětlili, jak je aplikovat v běžném životě. Hodiny byly velmi interaktivní a probíhaly formou dialogů s velkým množstvím pokusů.

Dopoledne byly hodiny určené studentům prvních a druhých ročníků s názvem „Úvod do chemie“. Studenti viděli výrobu střelného prachu, zapálení nitrocelulózy, barevné hoření kationtů kovů, vlastnosti suchého ledu – pevného oxidu uhličitého a kapalného dusíku. Každá hodina končila výrobou vlastní zmrzliny pomocí kapalného dusíku, která byla opravdu vynikající.

Program odpoledne pokračoval s názvem „Forenzní chemie“ a byl určen studentům třetích ročníků. Na této hodině měli studenti možnost vidět a dozvědět se víc o metodách daktyloskopie a analýze využívající biologické vzorky DNA. Součástí hodiny bylo snímání otisků prstů inkoustem i pomocí uhlíkového prachu v případě málo viditelných otisků na skle, dále detekce krvavých skvrn pomocí luminolu a peroxidu, což se v praxi využívá.

Netradiční hodiny se všem líbily a všichni jsme si z nich odnesli nové poznatky a inspirativní  experimenty. Přesvědčili jsme se o tom, že chemie nejsou jen rovnice, vzorce a výpočty, ale že to je věda zajímavá a zábavná.