třídní schůzky 9.11

Rodičovské sdružení při Gymnáziu Jana Opletala v Litovli, z. s. spolu s ředitelstvím Gymnázia
Jana Opletala v Litovli Vás zve na členskou schůzi, která se uskuteční
ve čtvrtek 9. 11. 2023 v 16.00 hodin v aule gymnázia

Program členské schůze:
1. Volba zapisovatele
2. Zpráva o činnosti
3. Zpráva o hospodaření za rok 2023
4. Zpráva kontrolní komise
5. Schválení výše členského příspěvku na žáka na ŠR 2023/2024
6. Návrh rozpočtu na rok 2024
7. Volba nových členů výboru, místopředsedy výboru a předsedy revizní komise.
8. Informace vedení školy
9. Různé, diskuse.

Po skončení členské schůze proběhnou konzultační schůzky rodičů s vyučujícími.
Rozpis učeben a rozmístění učitelů najdete na informačních tabulích.

Celá pozvánka