Úvodní stránka školy

Novinky

Informace pro uchazeče o studium

21. 01. 2021

Na tomto místě najdete Informace pro uchazeče o studium ve formě prezentace v powerpointu nebo dokumentu ve formátu PDF. V sekci Přijímací řízení najdete  další informace týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Činnost školní knihovny v době distanční výuky

08. 01. 2021

Naše školní knihovna funguje i v době distanční výuky. Knížky si můžete, po domluvě s prof. Kaňákem, vyzvednout vždy v pondělí od 13:45 do 14:30 hod. Zde si můžete prohlédnout aktuální novinky v knižním fondu.

Informace k zahájení výuky v roce 2021

30. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě pokynů, které jsme obdrželi z MŠMT, upřesňujeme informace k zahájení výuky v roce 2021.

Od pondělí 4. 1. 2021 bude výuka žáků probíhat distančním způsobem. Rozvrh hodin bude nadále platný, hodiny budou označeny jako synchronní (Distanční výuka - DisV) a asynchronní (Samostudium - SamS). U hodin  označených jako synchronní bude nutná "přítomnost" žáků ve virtuální učebně nebo na videokonferenci a bude zaznamenávána absence. U asynchronních hodin není nutná "přítomnost" žáků v hodině, žáci si sami zvolí, kdy budou na zadaných úkolech pracovat, samozřejmě tak, aby splnili termín odevzdání. Žáci mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů.

Přejeme vám všem hodně zdraví.

vedení školy

Malý vánoční koncert

21. 12. 2020

Přes úskalí, která přináší distanční výuka, se nám podařilo zrealizovat v rámci projektu Šablony II společné dílko animátorů z kvinty a pěveckého sboru PALORA. Výsledkem je Malý vánoční koncert pro klienty z litovelského Domova pro seniory, složený ze čtyř krátkých animovaných koled. Každý člen sboru doma nazpíval zadanou koledu, všechny hlasy byly digitálně smíchány a tento hudební podklad spolu s jednoduchým scénářem posloužil výtvarníkům ze třídy kvinty jako podklad k jejich prvním animátorským pokusům. 

Pro Vás máme malou ochutnávku a přání pohodových Vánoc i všeho dobrého v roce 2021 za všechny hudebníky a výtvarníky z GJO.

Ivana Spurná a Marcela Barvířová - garantky projektu

Krabice od bot

21. 12. 2020

Moc děkuji třídě sekunda, která se pohotově a bez váhání zapojila do sbírky Krabice od bot. Tento projekt pomáhá dětem v nouzi vykouzlit úsměv během celého roku. Letošní 10. ročník není určitě posledním a je možné se do něj zapojit různým způsobem. Věřím, že tyto děti, naši studenti, budou inspirací pro mnohé z Vás.

Kristýna Řezníčková

Projekt Záložka do knihy spojuje školy

11. 12. 2020

V měsících září až listopad probíhal na našem gymnáziu mezinárodní česko-slovenský čtenářský projekt ,,Záložka spojuje školy". Tématem letošního ročníku bylo motto ,,Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze". Projektu se zúčastnilo celkem 423 českých a 740 slovenských škol. Jejich úkolem bylo vyrobit záložky do knihy a ty si pak vyměnit s partnerskou školou. Neodradila nás ani současná nepříznivá situace, a i když jsme nemohli od října do školy, záložky se nám přesto podařilo vyrobit.  Projektu se zúčastnili studenti primy a sekundy. Záložky zdobili nápisy autorů, názvů, citátů ze svých oblíbených knih nebo kresbami hlavních postav. Někteří dodali i své e-maily, aby se mohli zkontaktovat s žáky partnerské školy. Pár studentů napsalo také dopisy slovenským kamarádům, jeden dokonce ve slovenštině. Naší spřátelenou školou v tomto projektu bylo Gymnázium Ladislava Novomeského z Bratislavy.

Martina Holadová, Alena Tichá

Den otevřených dveří

08. 12. 2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci neproběhne v letošním kalendářním roce Den otevřených dveří. Co se týče dalšího termínu DOD, vše se bude odvíjet od aktuální situace - sledujte, prosím, naše webové stránky. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Piana do škol

03. 12. 2020

Naše škola je zapojena do projektu Piana do škol. Pokud chcete přispět a pomoci nám získat pianino Petrof, můžete tak učinit zde https://pianadoskol.cz/?detail=39-gymnazium-jana-opletala-litovel

Nový hudební nástroj by byl krásný dárek pro naši školu a zejména pro pěvecký sbor Palora, který slaví v tomto roce krásné 20. narozeniny. Děkujeme za podporu.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Organizace výuky od 7. 12. 2020 (3. stupeň PES)

02. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě pokynů, které jsme obdrželi z MŠMT, upřesňujeme informace k částečnému návratu žáků do škol.

Od pondělí 7. 12. 2020 bude zahájena rotační výuka žáků VG a bude pokračovat rotační výuka žáků NG. Až do odvolání se budou třídy ve výuce střídat tak, že v sudých týdnech budou do školy docházet žáci tříd sekundy, kvarty, 1. A, 2. A a sexty (od 7. 12.) a v lichých týdnech budou do školy docházet žáci tříd primy, tercie, kvinty, 3. A a septimy (od 14. 12.). Výuka v těchto třídách bude probíhat podle stávajícího rozvrhu hodin.

Od pondělí 7. 12. není nutné dodržovat homogenitu třídy, semináře ve 3. a 4. ročníku VG budou probíhat standardně podle rozvrhu.

Třídy, které se nebudou účastnit prezenční výuky, se budou nadále vzdělávat distanční formou.

Žáci, kteří budou docházet do školy, se mohou standardně stravovat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů.

Přejeme vám všem hodně zdraví.

vedení školy

Informace k částečnému návratu žáků do škol

24. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě pokynů, které jsme obdrželi z MŠMT, upřesňujeme informace k částečnému návratu žáků do škol.

Od středy 25. 11. 2020 začnou docházet do školy žáci maturitního ročníku (třídy oktáva, 4.A).

Jelikož při výuce musí být dodržena homogenita tříd (skupin) a tato homogenita má přednost před plněním ŠVP, není možná výuka seminářů ve stávajících skupinách. Jedinou možností jak zorganizovat výuku je proto rozdělení skupin seminářů po třídách. V praxi to bude znamenat, že se žáci v dotčených seminářích budou střídat v režimu distančního a prezenčního vzdělávání. Aktuální rozvrh sledujte v aplikaci Bakaláři.

Od pondělí 30. 11. 2020 bude zahájena rotační výuka žáků NG. Až do odvolání se budou třídy ve výuce střídat tak, že v lichých týdnech budou do školy docházet žáci tříd primy a tercie (od 30. 11.) a v sudých týdnech budou do školy docházet žáci tříd sekundy a kvarty (od 7. 12.). Výuka v těchto třídách bude probíhat podle stávajícího rozvrhu hodin.

Třídy, které se nebudou účastnit prezenční výuky, se budou nadále vzdělávat distanční formou.

Žáci, kteří budou docházet do školy, se mohou standardně stravovat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů.

Přeji vám všem hodně zdraví.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Uctění památky Jana Opletala

16. 11. 2020

I letos jsme uctili památku a odkaz našeho studenta Jana Opletala. Zkusme si v záplavě dnešních "problémů" na Jana Opletala vzpomenout lidsky. Jako na mladého člověka, který přes své mládí měl jasné názory na dění kolem sebe a nebál se je jasně formulovat. Vzpomeňme si na něj jako na studenta, kterému nebylo lhostejné, co se kolem něj děje. Připomeňme si jeho schopnost jít za svým cílem a snem, jímž bylo studium na lékařské fakultě. Zní to pateticky a jako klišé. Ale to neznamená, že jsou to opravdu jen prázdná slova. A jejich obsah alespoň za krátké zamyšlení určitě stojí. Pojďme se alespoň ve vzpomínkách částečně přenést do doby, která znamenala nejistotu, strach, obavy z nejisté budoucnosti, ale přinesla také projevy osobní odvahy dodávající naději. Položme květinu či zapalme svíčku u busty Jana Opletala před gymnaziální budovou nebo přímo na jeho hrobě v Nákle.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Změna voleb do Školské rady

05. 11. 2020

Vážení rodiče, kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti, dne 20. října 2020 byla zveřejněna zpráva o konání voleb do Školské rady, jejíž funkční období mělo skončit 31. prosince 2020.

Dne 29. října 2020 bylo rozhodnutím ministra školství prodlouženo funkční období Školských rad a má skončit až 3 měsíce po ukončení nouzového stavu. Z tohoto důvodu volby v dříve avizovaném termínu neproběhnou. O přesném termínu a podmínkách voleb Vás budeme včas informovat.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Přechod na home office

30. 10. 2020

Z důvodu omezeného provozu naší školy - přechod na home office, používejte ke kontaktu s námi pouze e-mailové adresy. Univerzální e-mail naší školy je gjo@gjo.cz a jednotlivé kontakty na vyučující najdete zde.

Pietní vzpomínka u příležitosti Dne boje studentstva za svobodu a demokracii

21. 10. 2020
Vážení přátelé a příznivci naší školy,
s ohledem na epidemickou situaci a zpřísněná opatření pro shromažďování osob, Vám sděluji, že nebudeme pořádat pietní vzpomínku u příležitosti Dne boje studentstva za svobodu a demokracii, která se měla konat dne 13. 11. 2020 před gymnáziem v Litovli. Avšak můžete uctít památku a odkaz našeho absolventa Jana Opletala sami, a to položením kytice či zapálením svíčky u jeho busty nebo tichou vzpomínkou.
Mgr. Radim Lindner
ředitel školy

Vyhlášení voleb do školské rady

20. 10. 2020

Ředitel Gymnázia Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2021 – 2023. Voleni budou dva členové školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Prosím o návrh kandidátů z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků emailem na adresu reditel@gjo.cz nejpozději do 2. 11. 2020. Hlasování proběhne distančním způsobem ve dnech 18. a 19. 11. 2020. Forma distančního hlasování bude ještě upřesněna.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Používáme Google G-suite pro vzdělávání

15. 10. 2020

Od letošního školního roku 2020/21 naše škola zavádí celosvětově využívaný moderní systém pro online a distanční výuku: Google G-Suite pro vzdělávání, který obsahuje (mimo jiných aplikací) také tzv. Google Učebnu (Classroom). Tento systém sjednocuje komunikaci a výuku napříč celou školou. Je zjednodušeno vytváření a sdílení výukových materiálů, zadávání a vyhodnocování úkolů i plánování a realizace potřebných videohovorů. Tímto způsobem se snažíme výuku studentům i učitelům ulehčit a posunout se tak všichni zase o krok dál ve využívání moderních IT technologií.

Studentům byly pro lepší komunikaci s učiteli zřízeny také školní emailové účty. A to prostřednictvím služby Microsoft Office365, kde žáci mohou, kromě emailu, využívat i všechny cloudové “kancelářské” aplikace, které tento systém nabízí.

Zdeňka Hanáková, koordinátor ICT

zobrazit starší

Kalendář

Organizace školního roku 2020/2021

1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Informace o organizaci školního roku 2020/2021 naleznete zde.