Zvyšování čtenářských a jazykových dovedností

Naší škole se podařilo získat dotaci MŠMT, která se týká financování nákupu knih pro rozvoj čtenářské gramotnosti a účasti vybraných žáků školy na jazykovém kurzu v zahraničí. Jedná se o krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně pro 10 žáků maturitních ročníků v délce trvání 6 dní od 5. – 10.10. 2015.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2366

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 56

Doba realizace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Šablony klíčových aktivit:

  1.  Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  2.  Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

 Realizační tým: Harnošová J., Kaňák J., Schulzová L.