Zimní výprava na Kosíř

Zimní výprava na Kosíř

Turistický klub uspořádal v pátek 27. ledna pro své členy výpravu na Kosíř, která se uskutečnila v rámci projektu Stronger Together for Social Cohesion, který zaštiťuje Britská rada a ADETO z. s. . Součástí akce tak bylo kromě samotného výšlapu také školení mladých vedoucích neboli Young Leaders. Tito vedoucí z řad studentů, kteří již dovršili 18 let, v budoucnu naplánují a připraví v rámci turistického klubu další akce pro mladší studenty.

Výprava začala cestou vlakem do Čelechovic na Hané, odkud pokračovala pěšky na vrchol Kosíře. Mladí vedoucí představovali ostatním členům zajímavosti po trase a seznamovali se ze zásadami plánování podobné akce a pobytu v přírodě včetně předcházení bezpečnostních rizik.

Na vrcholu hanáckého Mont Blancu čekal výpravu zasloužený odpočinek s opékáním buřtů. Zimní počasí nám zde ale ukázalo svou sílu v podobě ledového větru, který některé účastníky dost potrápil. Následoval sestup do Slatinek a přes přírodní rezervaci Malý Kosíř výprava dorazila do lázeňské obce Slatinice. Poté jsme se vlakem, obohaceni o zajímavou zkušenost z pobytu v zimní přírodě, vrátili do Litovle.

Cílem našeho projektu by bylo uspořádání výpravy do Litovelského Pomoraví, během níž provedou úklid na vytyčené trase. Tuto trasu by naplánovali a dojednali se Správou CHKO Litovelské Pomoraví a Odborem životního prostředí mladí lídři z řad studentů školy. Studenti by na této výpravě prováděli úklid od odpadků v oblastech více zatížených turistikou nebo dopravou.