STRONGER TOGETHER FOR SOCIAL COHESION – JEDEME DÁL!

Před rokem se naše gymnázium zapojilo do mezinárodního projektu pod záštitou Britské rady STRONGER TOGETHER FOR SOCIAL COHESION – SPOLEČNĚ K POSÍLENÍ SOUDRŽNOSTI SPOLEČNOSTI..  Projekt nabízí podporu skupinám mladých aktivních lidí, kteří svojí činností chtějí napomoci vzájemnému porozumění mezi lidmi a posílit pocit sounáležitosti ve společenstvích, ve kterých žijí, studují, pracují, baví se. Koordinátorem aktivit projektu pro Českou republiku je organizace ADETO, z.s., se  kterou naše škola již dlouhodobě spolupracuje.

Navazujeme na předchozí projekt a znovu jsme získali nejen finanční podporu, kterou využijeme pro spolupráci s Městem Litovel a Správou Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Zapojen bude zejména turistický klub, který rozvine spolupráci s výše zmíněnými institucemi a podnikne aktivity, které podpoří životní prostředí a zároveň umožní studentům nahlédnout do chodu těchto organizací.