STRONGER TOGETHER FOR SOCIAL COHESION – SPOLEČNĚ K POSÍLENÍ SOUDRŽNOSTI SPOLEČNOSTI

STRONGER TOGETHER FOR SOCIAL COHESION – SPOLEČNĚ K POSÍLENÍ SOUDRŽNOSTI SPOLEČNOSTI

Tento mezinárodní projekt nabízí podporu skupinám mladých aktivních lidí, kteří svojí činností chtějí napomoci vzájemnému porozumění mezi lidmi a posílit pocit sounáležitosti ve společenstvích, ve kterých žijí, studují, pracují, baví se.

Naše škola je úzce spjatá s městem Litovlí a regionem Litovelsko. V rámci environmentálních akcí spolupracuje gymnázium s Odborem životního prostředí Města Litovel a Správou Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Na gymnáziu máme turistický klub a životní prostředí je jednou z náplní jeho činnosti

Cílem našeho projektu by bylo uspořádání výpravy do Litovelského Pomoraví, během níž provedou úklid na vytyčené trase. Tuto trasu by naplánovali a dojednali se Správou CHKO Litovelské Pomoraví a Odborem životního prostředí mladí lídři z řad studentů školy. Studenti by na této výpravě prováděli úklid od odpadků v oblastech více zatížených turistikou nebo dopravou.