Šablony GJO Litovel

Od 1. 3. 2018 na naší škole bude zahájen projekt s názvem Šablony GJO Litovel, který je spolufinancován Evropskou unií, konkrétně z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je řízen a dofinancováván Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Bude ukončen v únoru 2020.

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.

Další informace o projektu najdete zde.

Registrační číslo projektu            CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008097

Název operačního programu:       OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Doba realizace:                              1. 3. 2018 – 29. 2. 2020