Přijímací řízení – aktuality

Ředitel  gymnázia v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 do těchto oborů vzdělání:

79 – 41 – K/41  Gymnázium

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ, čtvrtých ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia a  druhých  ročníků nižšího stupně šestiletého gymnázia.

Počet přijímaných žáků je 30.

Kritéria pro přijetí

 

79 – 41 – K/81  Gymnázium

Osmileté studium pro žáky 5. tříd ZŠ.

Počet přijímaných žáků je 30.

Kritéria pro přijetí

 

Informace pro uchazeče 

Termíny přijímací zkoušky

čtyřleté studium       

1. řádný termín         úterý    12. 4. 2022  (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín         středa  13. 4. 2022  (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)

 

osmileté studium      

1. řádný termín         úterý    19. 4. 2022 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín         středa  20. 4. 2022 (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)

 

Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat nejpozději do úterý 1. března 2022

Více informací ZDE