Pohyb do škol

Pohyb do škol

Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0020

Doba realizace: 10/2014-06/2015

Hlavní řešitel: UP v Olomouc, Fakulta tělesné kultury

Partneři: 47 základních a středních škol, včetně GJO Litovel

Webové stránky projektu

Klíčová aktivita 1

Tvorba nových aktivit pro žáky a jejich zavedení do praxe

Cílem je rozšíření spektra metod a forem v oblasti vzdělávání a výchovy ke zdraví s cílem motivovat žáky k přijetí zásad zdravého životního stylu. Cíle bude dosaženo využitím zahraničních programů, které jsou odbornými organizacemi (např. WHO) ohodnoceny jako efektivní. Programy budou přizpůsobeny českému kulturnímu i historickému prostředí a budou plně respektovat usnesení č. 23 Vlády České republiky ze dne 8. ledna 2014 o Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevenci nemoci (navazuje na dokument Zdraví 21).

Bude se jednat zejména o následující programy: 1) Active Healthy Kids Kanada; 2) TCM (The Class Moves!). Navržený program Třídy v pohybu (směrem ke zdraví) je postaven na podpoře vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a aktivní dopravy pro žáky základních a středních škol, které na daných školách mohou pomoci inovovat nové aktivity ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět a člověk a zdraví v souladu se změnami, které byly provedeny v RVP ZV. Jedná se o praktický program vedoucí k inovaci těchto témat ve výuce a implementování konceptu zdravého životního stylu do života škol. Program následuje principy projektu Škola podporující zdraví, kde je snahou komplexně integrovat výchovu ke zdraví (vzdělávací oblast RVP člověk a zdraví) do celkového fungování školy, tak aby se prolínala celým vzděláváním a výchovou.

Další klíčové aktivity projektu

Zdeňka Hanáková, koordinátor projektu na GJO