Ullmann Vojtěch

RNDr. Vojtěch Ullmann

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Pracuje jako vědeckovýzkumný pracovník v oboru fyziky.