Loyka Petr

RNDr. Petr Loyka, CS.C

Právě na gymnáziu v Litovli se pod vedením pana profesora Jaroslava Míči začal zajímat o ekologii a ochranu přírody. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Systematická biologie a ekologie a pokračoval ve studiích na Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky v Brně. Petr Loyka je vedoucím odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce. Je autorem odborných prací a spolupracuje na projektech v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Odborná specializace je ekologie vodních ekosystémů, ekologie ryb, aplikovaná hydrobiologie, ochrana přírody a krajiny, její revitalizace a veřejná správa. Aktuálně se v oboru věnuje biologickému dozoru vodního díla Plumlov při právě probíhající rekonstrukci bezpečnostního přelivu a sledování vodních a mokřadních biotopů