Ehrmann Jiří

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.

Přední český internista, gastroenterolog a hepatolog, v letech 1998 – 2005 přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice v Olomouci. V roce 1990 jmenován docentem a o devět let později profesorem pro obor vnitřní nemoci. Působí jako člen v několika odborných lékařských společnostech, v nichž mu bylo uděleno i čestné členství, a také v redakčních radách odborných časopisů. V roce 2019 obdržel od České lékařské společnosti Zlatou medaili Jana Evangelisty Purkyně.