Exkurze Terezín 2021

Ve dnech 29.11.- 1.12.2021 proběhl výjezd studentů 3. a 4. ročníků z řad dějepisného semináře do Terezína. V rámci programu, který vytvořilo Vzdělávací centrum památníku Terezín, proběhla návštěva terezínského podzemí, Malé terezínské pevnosti a workshopy zaměřené na nacistickou propagandu či osudy terezínských dětí. Z jednou přeživší, dr. Vidlochovou, jsme měli velmi poutavou a poučnou besedu. Akce byla přínosná z hlediska seznámení se s dějinami holocaustu, postavením Židů v Protektorátu Čechy a Morava a také s podobou bastionové pevnosti v 18. století.