Erasmus+ na Gymnáziu Jana Opletala

V letošním školním roce se Gymnázium Jana Opletala stává partnerskou školou zapojenou do programu Erasmus+. Jedná se o program EU zaměřený na oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, jehož cílem je zvýšení schopnosti reagovat na socioekonomické změny a podpora zavádění evropské politické strategie v oblasti růstu, zaměstnanosti, sociální rovnosti a sociální inkluze. Program je financován z prostředků Evropské unie.

Projekt, jehož se GJO účastní od 1. 9. 2018, je rozložen do dvou let. Během této doby navštíví vybraní studenti vyššího gymnázia partnerské střední školy v městech Mainz (Německo), Nort-sur-Erdre (Francie), Wroclaw (Polsko) a Pécs (Maďarsko). Cílem projektu, který nese název „The European Flow – Cities at Rivers“, je prostřednictvím spolupráce studentů a učitelů z různých evropských zemí přiblížit kulturní dědictví v oblastech, jejichž historii i současnost formuje přítomnost evropských řek – Rýna, Loiry, Odry, Dunaje a Moravy. Při krátkodobých pobytech na zahraničních školách budou studenti zkoumat různé stránky života ve městech vystavěných v blízkosti těchto řek, přičemž pozornost bude věnována aspektům historickým, ekonomickým, demografickým, biologickým i kulturním.