Aktuální informace k příjmacímu řízení pro rok 2024

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do těchto oborů vzdělání:

 

79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté gymnázium) – předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 3079-41-K/81 – Gymnázium (osmileté gymnázium) – předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30

Přijímací zkoušky se konají v těchto termínech:

  • 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
  • 16. 4. 2024 a 17. 4. 2024 pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

Přihlášky do studia je nutné podat nejpozději do 20. února 2024.

Více informací na stránce příjmacího řízení