Slovy ředitele školy

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Gymnázium Jana Opletala je školou s více než staletou tradicí. To by samo o sobě ovšem neznamenalo mnoho, pokud by tato tradice zůstala pouhou berličkou, o niž se budeme opírat.

Co u nás najde a zažije žák, který se rozhodne pro studium osmiletého nebo čtyřletého studijního programu?

Kromě nesporného genia loci, který tvoří nádherná budova zasazená do parku u rybníka, se mu dostane kvalitní výuky jak v oblasti humanitních, tak přírodních věd. Od třetího ročníku se může profilovat směrem ke studiu na vysoké škole pomocí široké nabídky seminářů, po vyučování může využít kroužky rozšiřující jeho případný zájem.

Tím naše škola ale není v konkurenci ostatních gymnázií Olomouckého kraje ojedinělá.

Co ale rozhodně je naším poznávacím znamením, co je tím, na čem si zakládáme a stavíme, a co chceme nadále udržet a rozvíjet, je rodinná atmosféra. Ta pro nás ale nespočívá v laciné familiárnosti a podbízení se. Je založena na tom, že své žáky známe, nejsou pro nás bezejmennou skupinou, která před námi každodenně několik hodin defiluje ve třídách.
Protože jsme malou školou, máme jedinečnou možnost naše studenty opravdu poznat, zavčasu odhalit problém nebo naopak podchytit talent a pracovat s ním. Nebereme tedy menší počet našich žáků jako handicap, naopak z něj děláme přednost.

Pracujeme na tom, aby žáci pochopili, že škola není jen učení, sešity, učebnice a písemky. Nabízíme mnoho aktivit, které rozvíjejí sociální dovednosti, utužují kolektiv, učí žáky spolupracovat a nabízejí inspiraci k tvůrčímu trávení volného času. Mohou s námi zažít výjezdy do blízkého či vzdáleného okolí pod záštitou různých předmětů, prožít večerní divadelní představení, být součástí sboru s dlouholetou tradicí, účastnit se projektů, z nichž například členství v Přidružených školách UNESCO nebo projekt DofE jsou jedinečné v rámci celého Olomouckého kraje, spolupracujeme také s Univerzitou Palackého.

V posledních letech dochází k výrazné inovaci technického zázemí gymnázia, v níž se bude nadále pokračovat. Gymnázium Jana Opletala je bezesporu místem, kde může být studentům dobře, kde se učí a rozvíjejí v přátelském prostředí a kde mohou prožít krásná léta, na něž budou vzpomínat celý život.

Na těchto webových stránkách se dozvíte více informací o výše zmíněných aktivitách. Nebo nás navštivte na dnu otevřených dveří a sami alespoň letmo zažijte atmosféru a genia loci Gymnázia Jana Opletala.