Kroužky

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2022/2023

– Všechny kroužky jsou realizovány pro žáky zdarma
– Žáci se hlásí do kroužku přímo u vedoucího kroužku
– Minimální počet členů kroužku je 6 (podmínka pro otevření kroužku)

Robotika a programování pro žáky nižšího gymnázia (Mgr. Pavel Czudek)

Tento kroužek je určený začátečníkům. Konat se bude v pondělí 7 a 8hodinu. Maximální kapacita kroužku je 10 studentů.

K dispozici máme:
– 7x sadu lego spike education + rozšíření
– 15x Sphero Bolt
– 1x Dji robomaster s1
– 1x Dji mini 2
– 4x 3D tiskárna Prusa

Na začátku budou studenti seznámeni s jednotlivými roboty. Budeme pracovat s roboty Sphero Bolt v blokovém programování. Postupně se pak budeme seznamovat s 3D tiskárnou a tvořit 3D modely do výuky i pro osobní účely studentů (přívěšky, figurky,…).

Část kroužků budeme chodit do přírody a pořizovat záběry z dronu, které budeme následně upravovat.

Robotika a programování pro žáky vyššího gymnázia
(Mgr. Pavel Czudek)

Tento kroužek je určený začátečníkům i pokročilým. Konat se bude ve středu 7 a 8 hodinu. Maximální kapacita kroužku je 10 studentů.

K dispozici máme:
– 7x sadu Lego Mindstorms – Robot Invertor
– 1x Dji robomaster s1
– 1x Dji mini 2
– 1x Mbot robot explorer kit
– 4x 3D tiskárna Prusa

Kroužek bude vedený formou projektů. Každý ze studentů si na začátku zvolí projekt, na kterém bude pracovat. Zároveň se všichni studenti budou podílet na vytváření modelů na 3D tiskárně.

Šachový kroužek (Mgr. Radim Lindner)

Žáci se postupně seznamují se všemi zákonitostmi šachové hry. Jedná se o jednu z nejstarších deskových her, která učí člověka taktice, strategii, trpělivosti, osobní kázni, sportovnímu chování a životnímu postoji. Kroužek je určen pro začátečníky i pokročilé.

Fotokroužek (Mgr. Kristýna Řezníčková)

Kroužek bude rozdělen na části teoretické, kde budeme řešit kompozici, historii, postprodukci, technologie a také na části praktické, které strávíme přímo focením v terénu. Po určité době bude hodina zaměřena na konkrétní téma – černobílá fotografie, portrét, zvířecí fotografie, fotografie jídla a mnoho dalšího. Následně budeme rozebírat práci každého žáka v počítačové učebně. Tento kroužek bude ukončen výstavou jednotlivých snímků.

Je potřeba, aby každý účastník měl svůj vlastní fotoaparát – vhodný tip budu řešit individuálně.

Kroužek sportovních a míčových her (Mgr. Ivo Chytil)

Kroužek je určen pro žáky – chlapce nižšího gymnázia. Žáci by se měli naučit správně běhat, držet tělo při běhu, skákat, házet a chytat míč, kopat do míče, odpalovat míč. Pomocí her se mohou učit vzájemné úctě, píli, soustředění, rozvíjet své schopnosti, dovednosti, nacvičovat řešení soutěžních a herních situací a také nést při tom všem vlastní zodpovědnost i umění fair play.

Výtvarné tvoření (Mgr. Jarmila Drápalová)

V kroužku budete mít možnost se nejen zdokonalit v kresbě, ale také si vyzkoušet experimenty s tradičními i netradičními technikami. Vyzkoušíte si odlévání ze sádry, vytvoření jednoduchého „odlitku“ obličeje a získáte informace i o jiných sochařských technikách. Seznámíte se s oborem šperkařství, kde se pokusíte vytvořit šperk z různých materiálů. Při tvorbě se dozvíte o „chování“ jednotlivých materiálů a o tom, jak s nimi pracovat.

Budeme se věnovat i textilní tvorbě a spoustu dalšího dle vašich zájmů a chutí.

Čtenářský klub pro NG (Mgr. Martina Holadová)

Máte rádi čtení a knížky? Pokud ano, pak je čtenářský klub určen právě pro Vás. Na své si přijdou nejen zdatní čtenáři, ale i ti, kteří jsou méně sebejistí a chtěli by si natrénovat čtenářské dovednosti.

Náplň bude velmi různorodá – kreativní práce s texty, tvůrčí psaní, dramatizace, tvorba komiksu a scrapbooku, kvízy a hry na rozvoj slovní zásoby. Kromě toho budeme rozšiřovat okruh četby, hovořit o svých myšlenkách, doporučovat a půjčovat si navzájem knížky.

A možná mnohem víc.

Přírodovědný kroužek (Mgr. Tomáš Pospíšil)

Kroužek je určen pro žáky NG. Zaměřen bude zejména na zeměpis a biologii, terénní výuku, poznávání přírodnin, orientace v terénu, práce s přístroji. Zaměří se i na přípravu na přírodovědné soutěže.

Kroužek latinského jazyka (Mgr. Michaela Hradilová)

Kroužek latinského jazyka mohou navštěvovat studenti vyššího gymnázia. Kroužek je určen pro zájemce, kteří v budoucnu plánují studovat přírodovědné, lékařské či vybrané humanitní obory, nebo pro ty, kteří se chtějí naučit něco nového.

V rámci kroužku bude probírána latina lékařská i humanitní. Studenti se naučí základní gramatické pojmy, jednoduché diagnózy či překlad jednoduchých vět či porozumění textu z oblasti lékařství či humanitních věd.

Chemický kroužek (Ing. Jaroslava Englišová)

Kroužek je určen pro žáky nižšího gymnázia, kteří mají zájem o chemii a chtějí aktivně trávit čas v chemické laboratoři a seznamovat se s chemií vice a jinak než při běžných hodinách chemie. Může sloužit i jako příprava na chemické soutěže pro talentované žáky.