Kroužky

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2023/2024

– Všechny kroužky jsou realizovány pro žáky zdarma
– Žáci se hlásí do kroužku přímo u vedoucího kroužku
– Minimální počet členů kroužku je 6 (podmínka pro otevření kroužku)

Robotika a programování pro žáky nižšího gymnázia (Mgr. Pavel Czudek)

Tento kroužek je určený začátečníkům. Konat se bude v pondělí 7 a 8hodinu. Maximální kapacita kroužku je 10 studentů.

K dispozici máme:
– 7x sadu lego spike education + rozšíření
– 15x Sphero Bolt
– 1x Dji robomaster s1
– 1x Dji mini 2
– 4x 3D tiskárna Prusa

Na začátku budou studenti seznámeni s jednotlivými roboty. Budeme pracovat s roboty Sphero Bolt v blokovém programování. Postupně se pak budeme seznamovat s 3D tiskárnou a tvořit 3D modely do výuky i pro osobní účely studentů (přívěšky, figurky,…).

Část kroužků budeme chodit do přírody a pořizovat záběry z dronu, které budeme následně upravovat.

Kroužek Badatel pro NG (Mgr. Hana Dudíková a Bc. Marek Nedvěd)

Přírodovědný kroužek pro žáky NG se zájmem o chemii a fyziku. Hravou formou se budeme seznamovat s vybavením laboratoří, provádět bezpečné pokusy a dojde i na rozšiřující učivo, které by se v hodinách nestihlo. Součástí kroužku bude příprava na soutěže v přírodovědných disciplínách.

Šachový kroužek (Mgr. Radim Lindner)

Žáci se postupně seznamují se všemi zákonitostmi šachové hry. Jedná se o jednu z nejstarších deskových her, která učí člověka taktice, strategii, trpělivosti, osobní kázni, sportovnímu chování a životnímu postoji. Kroužek je určen pro začátečníky i pokročilé.

Grafické disciplíny (Mgr. Gita Kotrlová)

Proč je dobré umět psát na počítači všemi deseti prsty?

Denně e-mailujeme, chatujeme, „bavíme se na sociálních sítích“. Do školy si připravujeme referáty nebo aktuality. Psaní také využíváme v nejrůznějších zaměstnáních. Ušetříme spoustu času. Nedíváme se na prsty a klávesnici, ale očima sledujeme pouze obrazovku. Tak se lépe soustředíme na své myšlenky, které právě píšeme.

Jedna věc je text rychle napsat, druhá pak mít ho ve správné a přehledné formě, tedy správně použít základní typografická pravidla. Znát a umět používat typografická pravidla je stejně důležité, jako umět pravopis.

Kroužek bude zaměřený na získání těchto dvou dovedností:

  • psaní na klávesnici deseti prsty
  • úpravu textů

Obojí určitě využijete v dalším studiu i následné praxi. Navíc se můžete zapojit do soutěží v těchto disciplínách, které budou během školního roku pořádány pro kategorie žákovské (NG) i juniorské (VG). Nejlepší z vás se mohou „propsat“ nejen na soutěže republikové, ale i na soutěže mezinárodní – třeba až na mistrovství světa, jako naše studentka Eliška Smetanová.

Pokud se chcete naučit něco užitečného a máte chuť na sobě pracovat, přijďte. Kroužek mohou navštěvovat žáci VG i NG.

Kroužek sportovních a míčových her (Mgr. Ivo Chytil)

Kroužek je určen pro žáky – chlapce nižšího gymnázia. Žáci by se měli naučit správně běhat, držet tělo při běhu, skákat, házet a chytat míč, kopat do míče, odpalovat míč. Pomocí her se mohou učit vzájemné úctě, píli, soustředění, rozvíjet své schopnosti, dovednosti, nacvičovat řešení soutěžních a herních situací a také nést při tom všem vlastní zodpovědnost i umění fair play.

Čtenářský klub pro NG (Mgr. Martina Holadová)

Máte rádi čtení a knížky? Pokud ano, pak je čtenářský klub určen právě pro Vás. Na své si přijdou nejen zdatní čtenáři, ale i ti, kteří jsou méně sebejistí a chtěli by si natrénovat čtenářské dovednosti.

Náplň bude velmi různorodá – kreativní práce s texty, tvůrčí psaní, dramatizace, tvorba komiksu a scrapbooku, kvízy a hry na rozvoj slovní zásoby. Kromě toho budeme rozšiřovat okruh četby, hovořit o svých myšlenkách, doporučovat a půjčovat si navzájem knížky.

A možná mnohem víc.